Vyprázdnenie a vyčistenie lapačov tukov.

Špecializujeme sa na problematiku čistenia a odčerpávania lapačov tukov. Naša SmartCombi je najvýhodnejšia a najkompatibilnejšia kombi jednotka v Európe. Dostaneme sa všade, vďaka našej SmartCombi ktorá umožňuje pohybovať sa v mestách, starých centrách miest a parkovacích plochách.

Naše vybavenie